Raspberry Raspberry Raspberry Raspberry

Hej, Elförbrukningen/timme på Hultet senaste dygnet!RasPI Meny


Datum Total El Luft-VP Ute Inne
2021-09-21 00
2021-09-21 01
2021-09-21 02
2021-09-21 03
2021-09-21 04
2021-09-21 05
2021-09-21 06
2021-09-21 07
2021-09-21 08
2021-09-21 09
2021-09-21 10
2021-09-21 11
2021-09-21 12
2021-09-21 13
2021-09-21 14
2021-09-20 15
2021-09-20 16
2021-09-20 17
2021-09-20 18
2021-09-20 19
2021-09-20 20
2021-09-20 21
2021-09-20 22
2021-09-20 23
0.212kWh
0.192kWh
0.173kWh
0.160kWh
0.149kWh
0.161kWh
0.560kWh
0.738kWh
0.645kWh
1.479kWh
0.111kWh
0.096kWh
0.104kWh
0.111kWh
0.110kWh
0.099kWh
0.171kWh
0.181kWh
0.199kWh
0.422kWh
0.335kWh
0.330kWh
0.318kWh
0.242kWh
0.042kWh
0.040kWh
0.041kWh
0.040kWh
0.025kWh
0.027kWh
0.327kWh
0.519kWh
0.444kWh
0.127kWh
0.024kWh
0.019kWh
0.020kWh
0.023kWh
0.024kWh
0.029kWh
0.038kWh
0.039kWh
0.063kWh
0.057kWh
0.053kWh
0.049kWh
0.043kWh
0.043kWh
5.55 °C
5.83 °C
5.67 °C
5.81 °C
6.12 °C
5.81 °C
5.84 °C
5.96 °C
6.62 °C
8.06 °C
10.04 °C
11.39 °C
11.95 °C
12.07 °C
11.95 °C
11.38 °C
10.96 °C
10.25 °C
8.96 °C
7.32 °C
6.27 °C
6.03 °C
5.73 °C
5.47 °C
21.2 °C
20.5 °C
20.0 °C
19.5 °C
19.1 °C
18.8 °C
19.6 °C
22.3 °C
22.9 °C
21.7 °C
20.5 °C
20.1 °C
19.6 °C
19.3 °C
19.0 °C
18.8 °C
18.5 °C
18.3 °C
22.6 °C
27.5 °C
27.7 °C
25.0 °C
23.3 °C
22.1 °C
Raspberry