Raspberry Raspberry Raspberry Raspberry

Hej, Elförbrukningen/timme på Hultet senaste dygnet!RasPI Meny


Datum Total El Luft-VP Ute Inne
2021-05-09 00
2021-05-09 01
2021-05-09 02
2021-05-09 03
2021-05-09 04
2021-05-09 05
2021-05-09 06
2021-05-09 07
2021-05-09 08
2021-05-09 09
2021-05-09 10
2021-05-09 11
2021-05-08 12
2021-05-08 13
2021-05-08 14
2021-05-08 15
2021-05-08 16
2021-05-08 17
2021-05-08 18
2021-05-08 19
2021-05-08 20
2021-05-08 21
2021-05-08 22
2021-05-08 23
0.208kWh
0.235kWh
0.162kWh
0.201kWh
0.164kWh
0.525kWh
0.688kWh
0.547kWh
0.464kWh
0.403kWh
0.421kWh
0.491kWh
0.626kWh
0.420kWh
0.210kWh
0.145kWh
0.119kWh
0.735kWh
0.203kWh
0.593kWh
0.519kWh
0.645kWh
0.326kWh
0.200kWh
0.058kWh
0.062kWh
0.063kWh
0.062kWh
0.051kWh
0.330kWh
0.481kWh
0.402kWh
0.352kWh
0.298kWh
0.310kWh
0.248kWh
0.443kWh
0.334kWh
0.091kWh
0.024kWh
0.023kWh
0.024kWh
0.023kWh
0.319kWh
0.311kWh
0.327kWh
0.133kWh
0.041kWh
2.56 °C
1.88 °C
1.74 °C
1.55 °C
1.50 °C
2.03 °C
3.52 °C
5.65 °C
7.67 °C
8.72 °C
9.45 °C
8.42 °C
10.72 °C
12.82 °C
12.83 °C
13.25 °C
12.73 °C
12.64 °C
11.48 °C
10.43 °C
8.28 °C
6.41 °C
4.90 °C
3.54 °C
19.8 °C
19.2 °C
18.7 °C
18.3 °C
17.9 °C
18.4 °C
20.6 °C
21.4 °C
21.4 °C
21.3 °C
21.4 °C
21.4 °C
21.3 °C
22.4 °C
21.5 °C
20.4 °C
20.2 °C
20.2 °C
20.2 °C
21.8 °C
22.4 °C
22.5 °C
21.8 °C
20.5 °C
Raspberry