Raspberry Raspberry Raspberry Raspberry

Hej, här är en årssammanställning av UteTemperatur o El på Hultet!


Start: 2014-10-01 00:00  
Ute TempEl
Min Max Avg Total Luft-VP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-17.56 °C
-10.69 °C
-20.63 °C
-21.44 °C
-16.56 °C
-14.00 °C
-8.25 °C
-18.06 °C
16.38 °C
28.25 °C
28.94 °C
26.69 °C
31.50 °C
30.50 °C
29.69 °C
85.00 °C
3.68 °C
7.06 °C
6.61 °C
6.87 °C
7.26 °C
7.22 °C
8.52 °C
9.00 °C
819 kWh
2 831 kWh
2 690 kWh
2 041 kWh
2 469 kWh
2 250 kWh
2 642 kWh
2 294 kWh
269 kWh
718 kWh
814 kWh
521 kWh
773 kWh
732 kWh
828 kWh
872 kWh

Raspberry